• Organiza: Treball Solidari
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 30/01/2023
  • Duración del contrato: 12 meses (prorrogable)
  • Tipo de contrato: Jornada completa
  • Referencia: Tècnica/o d’Educació per al Desenvolupament Cataluña
  • Dónde: Barcelona (España)

A Treball Solidari estem seleccionant un/a tècnic/a d’EpD per incorporar-se a l’equip de treball a la delegació catalana, per executar el projecte “Els museus de territoris rurals de Catalunya com altaveus per a la transformació social”.

Les responsabilitats principals seran:

• Execució de les activitats del projecte d’educació, en el marc del projecte d’ODS en l’àmbit museístic.
• Gestió tècnica, econòmica i administrativa de projectes d’educació: identificació, disseny, formulació, seguiment, elaboració d’informes, justificació i avaluació de la delegació catalana.
• Realitzar un mapatge d’altres subvencions públiques i privades del territori.
• Participació en grups de treball, xarxes i plataformes. Coordinació i interlocució amb institucions i entitats sòcies. Acompanyament a voluntariat.
• Desenvolupar altres funcions que contribueixin a l’assoliment dels objectius de l’entitat en la delegació, i en altres CCAA, quan s’assignin des de la coordinació de l’àrea o des de la Direcció.
Perfil requerit: Busquem una persona compromesa, autònoma, amb iniciativa, creativitat i alta motivació. Requerim que tingui especialment desenvolupades les següents competències:
• Formatives: titulació superior universitària i formació especialitzada en enfocament de marc lògic i bon coneixement dels ODS de l’Agenda 2030. Es valorarà especialització o coneixements en cooperació per al desenvolupament, educació per a la transformació social, drets humans, gènere, interculturalitat i medi ambient.
• Experiència professional: experiència demostrable en la gestió de projectes, a nivell tècnic i econòmic, d’educació transformadora o cooperació en totes les seves fases (identificació, formulació, seguiment i justificació de subvencions).
• Comunicatives: elevada capacitat de relació, redacció i comunicació. Capacitat per a dinamitzar activitats de sensibilització, facilitar grups i organitzar esdeveniments. Imprescindible domini de la llengua catalana, i es valorarà domini de la llengua castellana.
• Personals: permís de conduir. Disponibilitat per a viatjar en l’àmbit regional, en funció de la planificació de l’àrea. Domini d’eines ofimàtiques a nivell d’usuària/o. Disponibilitat per a canvis puntuals en horari de treball segons necessitats del projecte.

Es valorarà:
• Experiència demostrable en el desenvolupament de projectes de cooperació i/o educació per al Desenvolupament a Catalunya.
• Experiència de formulació, seguiment i justificació de projectes finançats per l’ACCD.
• Formació/experiència en l’àmbit de la cultura o anàloga.
• Experiència en mitjans de comunicació locals (notes de premsa i articles).

Condicions de contractació:
• Contracte laboral de 12 mesos de durada, prorrogable, en jornada de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres, i retribució segons taules salarials de Treball Solidari (22.500€ bruts/any).
• Lloc de treball: Oficina a Barcelona. Presencial.
• Horari de treball flexible, amb mesures per a la conciliació efectiva.
• Disponibilitat per a la incorporació durant el mes de febrer 2023.

Remetre candidatures (imprescindible CV adaptat a l'oferta) a l'adreça: tsvalencia@treballsolidari.org, fins el dia 30/1/2023 indicant en l'assumpte “Candidatura tècnica/o EpD Catalunya”. Una vegada realitzada la selecció prèvia, es contactarà per a entrevistes i l'acreditació documental de competències. Només es respondrà a les candidatures que opten a entrevista.

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.