• Organiza: InteRed
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 15/06/2023
  • Tipo de contrato: Consultoría
  • Dónde: Barcelona (España)

Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere i Fundació InteRed.

Evaluació externa. “Joves i Comunitats mobilitzades per una vida lliure de violències masclistes”, convocatòria L2, 2021 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

El termini per a la recepció de les propostes d’equips avaluadors acaba el 15 de juny de 2023.
Durant els següents 15 dies es contactarà amb els equips candidats seleccionats i se’ls sol·licitarà entrevista.

Les candidatures d'equips i propostes tècniques i econòmiques hauran d'enviar-se electrònicament, en idioma català, indicant a l’assumpte “avaluació ACC145/21/000060” a la següent adreça de correu electrònic: emilio.romero@intered.org

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.