• Organiza:

  Medicus Mundi Mediterrània

 • Fecha límite de presentación de candidaturas: 20/10/2019
 • Duración del contrato: Contracte de 12 mesos (renovable).
 • Referencia: Comunicació Barcelona
 • Dónde: Barcelona (España)

Sota la supervisió del Director de l’Associació, i en coordinació amb la resta de departaments de l’Associació, la persona seleccionada tindrà les següents

Funcions principals:

 • Liderar el disseny i la implementació de l’estratègia de comunicació.
 • Comunicació interna amb treballadors, socis, voluntaris.
 • Comunicació externa:
 • Publicacions: memòria anual, revista, newsletter.
 • Elaboració de materials de comunicació i visibilitat.
 • Gestió de blogs, xarxes socials, pàgines web, canal de YouTube.
 • Vetllar pel compliment dels requisits de visibilitat de l’organització en activitats, materials, etc.
 • Dissenyar i implementar els components de comunicació dels projectes de desenvolupament i d’EpD segons el cronograma establert.
 • Gestionar les traduccions necessàries per a les publicacions.
 • Impulsar la presència de Medicus Mundi Mediterrània als mitjans de comunicació i les xarxes socials.
 • Disseny i implementació de campanyes de màrqueting i captació de recursos (principalment on-line).
 • Representar MMMed en aparicions públiques.
 • Organització d’actes i esdeveniments.
 • Manteniment d’arxiu fotogràfic.
 • Manteniment de la base de dades de contactes de comunicació.
 • Participació en els grups de treball de comunicació de les xarxes a les què pertanyem.
 • Atenció a requeriments d’informació.

 

Els requisits per al lloc de treball són els següents:

Formació:

 • Llicenciat/da, preferentment en Ciències de la Comunicació.
 • Domini del català i del castellà, parlat i escrit.
 • Domini de WordPress, Visual Composer, edició de fotografia. Es valorarà edició de vídeo.
 • Es valorarà: anglès, portuguès, estudis de postgrau, formació de gènere, formació o coneixements de salut.

Experiència:

 • Experiència de al menys tres anys en comunicació per al desenvolupament.
 • Experiència en gestió de xarxes socials (FB, TW, IG, YouTube).
 • Experiència en redacció de continguts, articles, comunicats i notes de premsa.
 • Experiència en relació amb periodistes i mitjans de comunicació.
 • Es valorarà experiència en màrqueting digital.

Habilitats:

 • Iniciativa i pro activitat.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Excel·lent redacció i habilitats comunicatives per parlar en públic.
 • Capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 • Contracte de 12 mesos (renovable).
 • Jornada laboral de 35 hores setmanals.
 • Salari segons barem intern de medicusmundi mediterrània.
 • Incorporació: immediata.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum i una carta de presentació a mediterrania@medicusmundi.es indicant l’assumpte “Comunicació Barcelona” amb data límit el 20/10/2019

 

NOTA:

Es valoraran i contactaran només les candidatures que compleixin tots els requisits sol·licitats per al lloc. Es contactarà amb les persones preseleccionades per a  una entrevista personal.

medicusmundi mediterrània promou la no discriminació per raó de raça, edat, sexe, estat civil, ideologia, opinions polítiques, nacionalitat, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició personal, física o social dels seus professionals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable: ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA  

Dades de contacte del Responsable i del Delegat de Protecció de Dades: Pau Alsina 112, 1º Edificio Pòdium 08024 Barcelona, correu electrònic mediterrania@medicusmundi.es i CIF: G59944314.

ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, com a responsable del tractament, informa al sol·licitant que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de gestionar els processos de selecció, així com de mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra entitat.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball, fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació o durant un període màxim d’ un any des de la seva recollida. Passat aquest període seran destruïdes.

L’objecte del tractament és l’interès legítim de ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA per gestionar els processos de selecció, és per això que, amb l’acceptació del present avís, el sol·licitant consent el tractament de les seves dades.

El sol·licitant té dret a obtenir confirmació sobre si a ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. El sol·licitant té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant un escrit adreçat a ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI MEDITERRANIA, Pau Alsina 112, 1º Edificio Podium 08024 Barcelona, referència «Protecció de Dades».
 • Mitjançant correu electrònic a l’adreça mediterrania@medicusmundi.es indicant a l’assumpte la referència “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum i una carta de presentació a mediterrania@medicusmundi.es indicant l’assumpte “Comunicació Barcelona” amb data límit el 20/10/2019

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de ONGD-España no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.