• Organiza: CooperAcció
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 30/08/2016
  • Duración del contrato: Contracte d’un any prorrogable amb jornada de 20 hores setmanals (amb flexibilitat d’horari segons necessitats).
  • Referencia: OFERTA TREBALL COOPERACIÓ INTERNACIONAL
  • Dónde: Barcelona (Espanya)

La persona seleccionada s’integrarà a l’equip de CooperAcció, a la seu central a Barcelona.

L’objectiu principal del lloc de treball és responsabilitzar-se de la identificació i formulació de projectes i accions de cooperació internacional en els països en els que treballem i del seguiment de les activitats dels projectes en conjunt amb les persones responsables a països i a l’equip de Barcelona.

Competències:

El lloc requereix a una persona amb experiència en la gestió del cicle de projectes de cooperació internacional amb perspectiva feminista.

Coneixement i experiència en l’aplicació de la normativa UE, AECID, ACCD i/o Ajuntaments i, especialment, experiència en formulació de projectes de cooperació internacional.

Es requereixen capacitats de coordinació d’activitats i habilitats de treball en equip i amb organitzacions sòcies d’altres països, flexibilitat, pro activitat a l’hora de resoldre tensions i promoure consensos. Bona capacitat de comunicació i coordinació amb altres persones de l’equip, bona capacitat per treballar en xarxa amb altres organitzacions.

Coneixements i/o experiència en identificació, formulació, implementació i/o seguiment de projectes d’algun dels temes  objectes de nostres àrees prioritàries (violències, ciutadania econòmica, drets sexuals i reproductius).

Tasques:

 Participar en la identificació de projectes junt amb les persones responsables de país i/o les organitzacions sòcies, assegurant que compleixin amb les prioritats de Cooperacció i els requisits dels cofinançadors.

 Formulació de projectes de cooperació internacional (part tècnica i financera) en coordinació amb les oficines de país i amb les responsables de projectes i de finances. Aquesta tasca només es farà en temps de convocatòries (uns 3 mesos a l’any)

 Coordinació i seguiment de les activitats aprovades en els projectes, assegurant-se d’una bona formulació de termes de referencia per la contractació de serveis externs quan sigui necessari.

 Participar en la revisió i l’elaboració de informes tècnics dels projectes, assegurant la correcta justificació d’activitats i resultats segons els criteris de cada entitat finançadora.

 Participació amb la resta d’activitats de l’organització, quan sigui necessari, especialment aportant a les activitats de sensibilització als territoris on treballa CooperAcció en conjunt a la responsable de projectes de Educació pel Desenvolupament.

 Assegurar que les avaluacions dels projectes sota la seva responsabilitat compleixin amb els requisits de les entitats cofinanciadores.

 Participar junt a la persona responsable de projectes en reunions de rendició de comptes amb els finançadors i/o reunions de presentacions de convocatòries.

 Correspondència amb finançadors sobre imprevistos o altres aspectes de seguiment quan sigui pertinent (sol·licituds de canvis, resposta de requeriments, etc.).

La persona haurà de tenir experiència sobre justificació econòmica, però NO serà la encarregada de fer la justificació de projectes a aquest nivell, excepte que en moments crítics de feina pugui donar un cop de ma a les persones que porten aquetes tasques.

Requisits:

 Experiència de al menys 5 anys, en tasques relacionades en identificació, formulació i seguiment de projectes de cooperació internacional en països d’Amèrica Llatina i/o Africa.

 Coneixement i experiència amb la justificació econòmica i tècnica de projectes finançats per la  UE, AECID,  ACCD i Ajuntaments (al menys 3 d’aquets finançadors).

 Experiència de treball amb equips i oficines d’altres països i habilitats de coordinació via mail i Skype.

 Bon domini del castellà i català parlat i escrit i bona capacitat de redacció i comunicació per escrit.

 Francès parlat i escrit.

 Es valorarà positivament el coneixement de l’anglès.

 Coneixements comprovats sobre feminismes i/o gènere i desenvolupament.

 Capacitat d’interlocució i representació institucional.

 Capacitat per treballar en equip i actitud pro activa en la construcció d’equip

 Habilitats en la gestió de conflictes i la gestió de tensió en moments de l’any que requereixin una càrrega intensa de treball.

 Domini de l’Office i gestió del correu electrònic i Skype.

 Disponibilitat per viatjar, si s’escau.

Oferim:

 Contracte d’un any prorrogable amb jornada de 20 hores setmanals (amb flexibilitat d’horari segons necessitats).

 Incorporació el 15 de setembre del 2016, immediatament després de la finalització del procés de selecció.

 Salari d’acord a l’escala salarial de COOPERACCIÓ.

 Incorporació a un equip actiu i amb perfils diversos.

 Possibilitat de participar en altres activitats de Cooperacció d’interès per a la candidata/o, relacionades a temes de feminisme i/o gènere i desenvolupament.

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV amb una carta de motivació, abans del 30 d’agost del 2016 a seleccion@cooperaccio.org, indicant la referència OFERTA TREBALL COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

Es contactarà amb les persones preseleccionades entre els dies 2 – 5 de setembre i es farà el procés d’entrevistes i altres proves tècniques entre els dies 8 i 9 del mateix mes.

En el cas de no ser contactada/t fins al 6 de setembre s’entendrà que la candidatura ha estat desestimada.

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de ONGD-España no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.