• Organiza:

  Enginyeria Sense Fronteres (, Lafede.cat)

 • Fecha límite de presentación de candidaturas: 12/09/2016
 • Duración del contrato: Durada fins a final 2017 amb possibilitat de continuïtat
 • Tipo de contrato: Jornada de 30hores setmanals. (Ampliable a 40hores, subjecte a finançament)
 • Referencia: REF:2016_ELSALVADOR
 • Dónde: El Salvador

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres requereix la incorporació de el/la Responsable de projectes a  El Salvador d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i en especial per l’execució del Projecte de Seguretat en Abastaments d’Aigua a Comunitats Rurals de La Libertad-Sur, en col·laboració amb les contraparts locals ACUA, ADES Y el Foro del Agua.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • Coordinació seguiment d’activitats, coherència entre línies i tasques desenvolupades per cadascú. Coordinació del personal voluntari d’ ESF desplaçat a terreny.
 • Mantenir les relacions amb les organitzacions sòcies d’ ESF per definir línies estratègiques d’intervenció més enllà de les definides en el projecte.
 • Representació d’ ESF davant diverses institucions, tant en el marc del projecte com fora del mateix: cooperació espanyola, finançadors en general, institucions governamentals salvadorenques, organitzacions locals i estrangeres, coordinadora d’ONGs, etc.
 • Funcionament de l’oficina a El Salvador: contractacions, adquisicions de serveis, realitzar pagaments. Seguiment pressupostari dels fons destinats a funcionament d’ ESF El Salvador (previsió de despeses i disponibilitat de fons).
 • Administració i comptabilitat d’ ESF El Salvador: definició de l’origen dels fons segons tipus de despesa de forma periòdica, revisió de la comptabilitat formal, revisió dels arxius d’informació comptable i administrativa, observacions d’auditoria institucional, balanç i estats financers anuals, compliment de la legislació salvadorenca.
 • Seguiment a la consultora financera responsable de la comptabilitat d’ ESF a El Salvador.
 • Aspectes legals: realització de tràmits necessaris vinculats amb el funcionament d’ ESF al país i estança del personal expatriat.
 • Realització de skypes de coordinació amb el grup de BCN i el personal de projectes a BCN.
 • Realització de justificacions econòmiques i consolidar i revisar informes narratius per finançadors
 • Reformulació del pressupost del projecte segons necessitats.
 • Seguiment tècnic: sol•licitar informes narratius i revisar consolidats. Creació d’eines per portar el seguiment i veure el compliment de resultats, objectius i indicadors (i garantir-ne la revisió periòdica).
 • Impulsar la realització de les planificacions anuals i revisió de les mateixes.
 • Preparació d’auditories econòmiques anuals del projecte: documentació disponible segons criteris de finançadors, cartes d’autorització.
 • Definició i preparació d’avaluacions externes del projecte en qüestió.
 • Recerca de finançament sud a través d’ assessories tècniques.

PERFIL REQUERIT

 • Experiència mínima de 3 anys en la gestió de projectes i/o programes de cooperació al desenvolupament, havent elaborat informes tècnics i econòmics per organismes espanyols, específicament l’AECID. Experiència de al menys 3 anys en cooperació al desenvolupament en el terreny, preferiblement en El Salvador o Centreamèrica. Preferible Formació en l’àrea de l’enginyeria o arquitectura, coneixements contrastats en:Hidrologia, hidràulica i hidrologia aplicada.
  • Gestió, planificació i protecció de recursos hídrics.
  • Gestió de residus sòlids.
 • Capacitat de treballar en equip, iniciativa i pro activitat. Es requereix una persona motivada per treballar amb persones de diferent cultura i manera de pensar. S’espera d’ ella una gran disponibilitat i flexibilitat especialment per al treball amb voluntariat i a distància.
 • Domini del cicle de projectes i específicament del Marc Lògic.
 • Capacitat organitzativa i de gestió.
 • Alta capacitat de comunicació i representació.
 • Sensibilitat amb els temes de Cooperació.
 • Excellent redacció en castellà i català.
 • Informàtica: Domini del Excel i coneixement de les altres aplicacions del paquet Office.

ES VALORARÀ

 • Experiència com a soci actiu d’ ESF o organitzacions afins.
 • L’experiència i especialització en processos integrals de desenvolupament amb enfocament de gènere i drets.
 • Carnet de conduir B.

CONDICIONS LABORALS DE L’OFERTA

 • Lloc de treball: Oficina d’ ESF a San Salvador amb desplaçaments periòdics a l’àrea rural. Seu d’ ESF a Barcelona.
 • Jornada de 30hores setmanals. (Ampliable a 40hores, subjecte a finançament)
 • Retribució de 20.570 euros bruts anuals (dietes incloses)
 • Incorporació immediata
 • Durada fins a final 2017 amb possibilitat de continuïtat.

Tota la informació en pdf fent click aquí.

Les persones interessades poden enviar una carta d’intencions i el seu Currículum Vitae en format pdf a 2016elsalvador@esf-cat.org indicant la referència REF:2016_ELSALVADOR

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.