• Organiza: InteRed
  • Fecha límite de presentación de candidaturas: 24/09/2023
  • Tipo de contrato: Consultoría
  • Dónde: Catalunya (España)

Aquesta acció s’emmarca dins el programa “Joves i Comunitats per a la Coeducació Transformadora”, executat conjuntament per la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere (PUCVG) i InteRed, i cofinançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (endavant ACCD), convocatòria 2022, Programes Línia 2 (programes d’Educació per al Desenvolupament).

InteRed (IR) treballa per a l’Educació per al desenvolupament i la ciutadania global (EPDCG) i la cooperació internacional, tenint com a missió apostar per una educació transformadora, que generi la participació activa i compromesa de totes les persones a favor de la justícia, l’equitat de gènere i la sostenibilitat social i ambiental.

L’Associació Plataforma Unitària contra les violències de Gènere (PUCVG) va néixer per donar resposta a la necessitat de visibilitzar i erradicar la violència de gènere i reclamar actuacions, a través de la mobilització ciutadana.

Ambdues entitats agrupades estem totalment alineades en la necessitat de visibilitzar les accions que es porten a terme al programa i els missatges generats pels joves com a protagonistes per aconseguir un major impacte. Considerem fonamental la comunicació per aconseguir la incidència i l’impacte que desitgem. Amb mirada de Comunicació Crítica i Transformadora, impulsarem processos de comunicació i mostrarem com s’estan construint espais coeducatius per a prevenir i erradicar les violències masclistes, visibilitzant els processos de desconstrucció dels sistema dominant patriarcal, i mostrant les bones pràctiques dels Centres Educatius, veus i experiències d’èxit i inspiradores en la lluita contra la discriminació i les violències.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes hauran d’incloure una proposta comunicativa detallada de les principals accions a desenvolupar, amb pressupost i cronograma, que com a mínim han d’incloure: elaboració del pla de comunicació (en coordinació amb IR i PUCVG), estratègia de xarxes socials, cartells d’accions, generació de continguts web i xarxes socials, elaboració d’articles, notes de premsa pels dies d (25N, 8M i 17M), etc. A més, aquesta proposta s’ha d’acompanyar de l’experiència acreditada, currículum o dossier d’entitat.

Els temps previstos de la proposta (calendari). Inici del servei s’iniciarà durant el mes d’octubre de l’any 2023 i fins a la finalització del programa (28 de febrer de 2026).

El pressupost previst per al servei de comunicació no superarà els 20.000 euros (tots els impostos i retencions incloses), quantitat que inclou els honoraris professionals i les despeses de mobilitat, allotjament, manutenció, materials audiovisuals, equipaments, així com qualsevol altra despesa en la qual pugui incórrer les persones encarregades del servei de comunicació.

El termini per a la recepció de les propostes de comunicació finalitza el 24 de setembre de 2023. Durant els següents 5 dies es contactarà amb els equips candidats seleccionats i se'ls comunicarà el resultat del procés de selecció.

Les candidatures d'equips i propostes comunicatives i econòmiques hauran d'enviar-se electrònicament, en idioma català, indicant a l’assumpte “Comunicació PR/ACCD23/IR_PUCVG” a la següent adreça de correu electrònic:
● emilio.romero@intered.org

Esta web es colaborativa. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo no se hace responsable de las ofertas publicadas por las ONG socias de la red.